Yerel Koordinatörler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
- Yrd. Doç. Dr. Mine Pınar Gözen Ercan
- Dr. Şebnem Udum
- Yrd. Doç. Dr. Mine Pınar Gözen Ercan
- Dr. Şebnem Udum
- Araş. Gör. Buket Teneke
- Araş. Gör. Özgür Yiğit
- Assoc.Prof. Metin YÜKSEL
- Araş.Gör. H.Furkan LİVAN
- Araş. Gör. Özgür Yiğit