Yerel Koordinatörler

Fen Fakültesi İstatistik
- Prof.Dr. Handan YAVUZ ALAGÖZ
- Prof.Dr. Hatice KAPLAN CAN
- Doç.Dr. Serpil A. Altunay
- Doç.Dr. Nihal ATA TUTKUN
- Assoc.Prof. Gamze ÖZEL KADILAR
- Araş.Gör. Derya TUFAN