Yerel Koordinatörler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
- Yrd. Doç. Dr. Mine Pınar Gözen Ercan
- Dr. Şebnem Udum
- Yrd. Doç. Dr. Mine Pınar Gözen Ercan
- Dr. Şebnem Udum
- Uzm. Emre Soran
- Öğr. Gör. Dr. Özlem Pınar Oran
- Araş.Gör. Engin SÜNE
- Uzm. Emre Soran