Yerel Koordinatörler

Edebiyat Fakültesi Psikoloji
- Araş. Gör. Büşra TOGAY
- Araş. Gör. Filiz Tokalak
- Assist. Prof. A.Zeynep ORAL
- Araş. Gör. Filiz Tokalak
- Yrd.Doç.Dr. Yasemin Abayhan
- Araş. Gör. Fatma YILDIRIM
- Araş. Gör. Fatma YILDIRIM
- Yrd.Doç.Dr. Yasemin Abayhan
- Araş. Gör. Fatma YILDIRIM
- Arş.Gör Heyyem Hürriyetoğlu
- Arş.Gör Heyyem Hürriyetoğlu