Yerel Koordinatörler

Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi
- Araş. Gör. Büşra TOGAY
- Araş. Gör. Filiz Tokalak
- Assist. Prof. A.Zeynep ORAL
- Araş. Gör. Filiz Tokalak
- Araş. Gör. Zehra TAŞKIN