Yerel Koordinatörler

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
- Araş. Gör. Büşra TOGAY
- Araş. Gör. Filiz Tokalak
- Assist. Prof. A.Zeynep ORAL
- Araş. Gör. Filiz Tokalak
- Yrd.Doç.Dr. Serdar ODACI
- Yrd.Doç.Dr. Serdar ODACI
- Dr.Öğr.Üyesi Hayrunisa Topçu
- Prof.Dr. Nesrin BAYRAKTAR ERTEN