Yerel Koordinatörler

Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
- Araş. Gör. Büşra TOGAY
- Araş. Gör. Filiz Tokalak
- Assist. Prof. A.Zeynep ORAL
- Araş. Gör. Filiz Tokalak
- Doç.Dr. Mevlüt ERDEM
- Doç.Dr. Mevlüt ERDEM